Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614946511

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.235.108.188'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.235.108.188',1614950111,'/video','vn','2021-03-05 14:15:11',1)

Video - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Video

Bắt cua dưới kênh


Cú đá siêu phẩm


Khai giảng năm học mới 2020-2021


Trò chơi vận động trong môn học thể dục


Bài đồng diễn của học sinh lớp 1 trong ngày hội giao lưu TDTT năm 2019-2020


Ngày hội giao lưu TDTT năm 2019-2020_1


Dân vũ Việt Nam Ơi!


<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TR9WIyqzJFk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>