Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1601047752

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.92.74.105'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.92.74.105',1601051352,'/thong-bao/tieng-anh-qua-mang-cap-quan-ngay-thi-14-1-2017.htm','vn','2020-09-25 18:29:12',1)

TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP QUẬN NGÀY THI 14/1/2017 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:13 18/01/2017  

TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP QUẬN NGÀY THI 14/1/2017


          UBND QUẬN CẨM LỆ        
TRƯỜNG TH TRẦN NHÂN TÔNG        
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG VÒNG THI CẤP QUẬN  
Ngày thi: 14/1/2017  
Khối lớp 3          
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Lớp 
1 1249219671 Đỗ Thế Hoàng Tuấn  1010 30 phút 1 3/2
2 1249568966 Hoang Nhu Hai  910 30 phút 1 3/4
3   Phạm Trần Minh Anh 900 31 phút 1 3/4
4 1247846703 Nguyễn Võ Anh Quân  870 29 phút 17 giây 1 3/2
5 1247957575 Trương Văn Hào  840 30 phút 1 3/4
6 1251273955 Nguyễn Công Huy  770 29 phút 19 giây 1 3/1
7 1248019665 Trương Tâm Nhi  760 29 phút 32 giây 1 3/3
8 1248386152 nguyen viet tuan hung  720 29 phút 26 giây 1 3/2
9 1247879070 Đoàn Thị Lệ Ngân  640 29 phút 21 giây 1 3/2
10 1248005006 Ngô Gia Hân 610 30 phút 1 3/4
11 1248522760 Đoàn Mai Quỳnh Anh  510 29 phút 23 giây 1 3/2
12 1249132991 TRAN MINH NHAT  460 29 phút 59 giây 1 3/2
13 1249381133 nguyễn công bá văn  460 30 phút 1 3/2
14 1249153751 Nguyen Ngoc Bao Tran  450 30 phút 1 3/2
15 1249280010 pham nha uyen  430 29 phút 59 giây 1 3/4
16 1247429735 Nguyễn Châu Toàn  310 29 phút 24 giây 1 3/4
             
        KT. HIỆU TRƯỞNG
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Số lượt xem : 371