Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1560791245

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.90.108.129'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.90.108.129',1560794845,'/thong-bao/thong-bao-mo-vong-tu-luyen-moi.htm','vn','2019-06-17 20:07:25',1)

Thông báo mở vòng tự luyện mới - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:26 27/10/2016  

Thông báo mở vòng tự luyện mới


Vòng thi tự luyện và bảng xếp hạng

CÁC VÒNG TỰ LUYỆN

- Violympic  Toán Tiếng Việt và Toán Tiếng Anh vòng 5

- Tiếng Anh qua mạng vòng 11

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 255