Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1580252432

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='18.207.240.35'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('18.207.240.35',1580256032,'/thong-bao/thong-bao-lich-nghi-tet-dinh-dau-nam-2017.htm','vn','2020-01-29 01:00:32',1)

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU NĂM 2017 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:14 18/01/2017  

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU NĂM 2017


             UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NHÂN TÔNG

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chương trình ngày 23, 24/01/2017 và ngày 02, 03/02/2017

 

 Thời gian trước và sau Tết Đinh Dậu (cụ thể các ngày 23, 24/01/2017 và ngày 02, 03/02/2017) các tổ chuyên môn các lưu ý thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức ôn tập cho các em chưa hoàn thành môn học, chưa thành thạo các kỹ năng tham gia các hoạt động lớp, trường đồng thời tăng cường bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu và dạy bù chương trình của ngày 20/01/2017 vào ngày 23/01/2017.

- Tổ chức các hoạt động đố vui để học, lịch phân công như sau:

 

Ngày

Tiết

Khối

Phụ trách

24/01/2017

1,2

Một

Cô Tuyết, Trang, Linh + TPTĐ

(Ra đề cô Tuyết, dẫn chương trình cô Linh)

3,4

Hai

Cô Vĩnh Thảo, Việt, Lệ + TPTĐ

(Ra đề cô vĩnh Thảo, dẫn chương trình cô Lệ)

02/02/2017

1, 2

Toàn trường

Tổ chức các hoạt động mừng Xuân

(phụ trách văn nghệ cô Như Ánh, Kim Thúy, Phương Thúy)

3,4

Ba

Cô Hoa, Diễm Hương, Vân, Mỹ Dung+ TPTĐ

(Ra đề cô Diễm Hương, dẫn chương trình cô Kim Thúy)

5,6

Bốn

Cô Thuận, Thanh Trang, Pháp+ TPTĐ

(Ra đề cô Thuận, dẫn chương trình cô Thanh Trang)

03/02/2017

1,2

Năm

Cô Thanh Dung, lộc, Thu Thảo + TPTĐ

(Ra đề cô Thanh Dung, dẫn chương trình cô Lộc)

Lưu ý: Thời khóa biểu của các ngày trên vẫn thực hiện bình thường, nếu trường hợp các cô được phân công dẫn chương trình không có tiết thì phải bàn giao lại công việc cho GV có tiết dạy của lớp mình phụ trách.

- Ngày 06/02/2017: Bắt đầu tuần học 21 của HKII, năm học 2016-2017.

 

Nhận được thông báo đề nghị các tổ chuyên môn, bộ phận triển khai thực hiện./.

                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Số lượt xem : 331