Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1601051096

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.92.74.105'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.92.74.105',1601054696,'/thong-bao/thay-doi-lich-thi-toan-qua-mang.htm','vn','2020-09-25 19:24:56',1)

Thay đỏi lịch thi toán qua mạng - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Thông báo

Cập nhật lúc : 01:15 10/11/2015  

Thay đỏi lịch thi toán qua mạng


Thông báo điều chỉnh lịch thi

15:42 09/11/2015

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh có thể tham gia giải toán tiếng Việt và toán tiếng Anh qua Internet BTC có một số điều chỉnh như sau.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của các em học sinh có thể tham gia đồng thời cả hai cuộc thi toán tiếng Việt và toán tiếng Anh qua mạng Internet. BTC có một số điều chỉnh về lịch thi các cấp năm học 2015-2016 như sau:

Lịch thi toán tiếng Việt


Lịch thi toán tiếng Anh

Số lượt xem : 1997