Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1591268111

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='18.208.132.33'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('18.208.132.33',1591271711,'/thong-bao/th-ocirc-ng-tu-01-2020-tt-bgddtclip-huong-dan-quy-tr-igrave-nh-chon-s-aacute-ch-gi-aacute-o-khoa-lop-1-nam-hoc-2020-2021.htm','vn','2020-06-04 13:55:11',1)

Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, clip hướng dẫn quy trình chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:55 10/03/2020  

Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, clip hướng dẫn quy trình chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021


Thông báo

Trường TH Trần Nhân Tông giới thiệu Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, clip hướng dẫn quy trình chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 và các trang website sách điện tử :

1. Phỏng vấn Vụ trưởng Thái Văn Tài về công tác lựa chọn sách giáo khoa mới:

https://youtu.be/3RKo5eA7Ckc

2. Clip về Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT

https://youtu.be/Qh_dwxur2sc

3. Clip về sách giáo khoa mới:

https://youtu.be/e3C9YrtBGEY

4. Giới thiệu các bộ sách giáo khoa qua hệ thống trực tuyến của các NXB

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu

http://sachcanhdieu.com/san-pham/lop-1/

Số lượt xem : 80