Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614443729

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614447329,'/thong-bao/tang-cuong-c-ocirc-ng-tac-ph-ograve-ngchong-dich-covid-19.htm','vn','2021-02-27 18:35:29',1)

Tăng cường công tac phòng, chống dịch covid-19 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:17 23/02/2021  

Tăng cường công tac phòng, chống dịch covid-19


Thực hiện thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Để tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là sau dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, CHủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đề nghị các hội, đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố thực hiện các nội dung.

 * Do trang web đang gặp sự cố kĩ thuật nên để xem chi tiết thông tin vui lòng vào trang facebook của trường. 

https://www.facebook.com/truong.trannhantong.16

Số lượt xem : 6