Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1560786562

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.90.108.129'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.90.108.129',1560790162,'/thong-bao/ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-hieu-truongph-oacutehieu-truong-c-aacute-c-truong-tieu-hocthcs-quan-cam-le.htm','vn','2019-06-17 18:49:22',1)

Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS quận Cẩm Lệ - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:19 12/12/2018  

Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS quận Cẩm Lệ


Tải file 1  

Số lượt xem : 35