Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614441792

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614445392,'/thong-bao/danh-s-aacute-ch-hoc-sinh-lop-1-nam-hoc-2020-2021-den-thoi-diem-ng-agrave-y-04-09-2020.htm','vn','2021-02-27 18:03:12',1)

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 ĐẾN THỜI ĐIỂM NGÀY 04/09/2020 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:47 04/09/2020  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 ĐẾN THỜI ĐIỂM NGÀY 04/09/2020


Tải file 1  

Số lượt xem : 313