Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1597238621

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.160.19.155'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.160.19.155',1597242221,'/thong-bao/cuoc-thiquot-b-aacute-c-ho-voi-thieu-nhithieu-nhi-voi-b-aacute-c-ho-quotdo-hoi-dong-doi-tw-to-chuc.htm','vn','2020-08-12 16:23:41',1)

Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ" do hội đồng đội TW tổ chức - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:22 17/04/2020  

Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ" do hội đồng đội TW tổ chức

Hội đồng đội TW tổ chức cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ" các bạn học sinh vào đọc thể lệ cuộc thi và tham gia nhé, chúc các con thi đạt kết qua cao nhé.

Nội dung thi rất phong phú, đa dạng và nhiều hình thức khác nhau các em sẽ được tham gia và tự do thể hiện những khả năng của mình.

Các em đọc thông tin dưới đây và tham gia nhé!

 

                                                                                                            Liên đội Trường Trần Nhân Tông

Số lượt xem : 303