Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614439711

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614443311,'/thong-bao/cuoc-thi-truc-tuyen-t-igrave-m-hieu-ph-aacute-p-luat-nam-2020.htm','vn','2021-02-27 17:28:31',1)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 22:10 12/11/2020  

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020


Tham gia đăng ký trực tiếp và tìm hiểu về cuộc thi tại website:

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx

Hoặc xem thông tin về cuộc thi bằng cách tải file đính kèm bên dưới để tìm hiểu chi tiết về cuộc thi.

Tải file 1  

Số lượt xem : 37