Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1568604611

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.226.243.130'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.226.243.130',1568608211,'/thong-bao/cong-van-huong-dan-xet-chon-nha-giao-tieu-bieu.htm','vn','2019-09-16 06:30:11',1)

Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Thông báo

Cập nhật lúc : 01:24 22/10/2017  

Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu


Công văn hướng dẫn xét chọn nhà giáo tiêu biểu

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 214