Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1580017499

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='35.175.201.14'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('35.175.201.14',1580021099,'/thong-bao/cong-bo-mon-thi-de-xet-tuyen-vao-cac-truong-dh-cd-quan-doi-2015.htm','vn','2020-01-26 07:44:59',1)

Công bố môn thi để xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ quân đội 2015 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

''

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:16 06/02/2015  

Công bố môn thi để xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ quân đội 2015

Hôm nay, 22-1, Ban tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng đã có công văn số 01/TSQS-NT thông báo các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong quân đội năm 2015. Công văn được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo, đồng thời gửi Ban tuyển sinh các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường quân đội để tổ chức thực hiện.

Theo đó, thông báo của Ban TSQS Bộ Quốc phòng đã thông tin cụ thể các trường, ngành đào tạo (cả hệ quân sự và dân sự) trong các học viện, trường quân đội sẽ tổ chức tuyển sinh năm 2015. Thí sinh sẽ biết địa chỉ ký hiệu trường, mã ngành, đặc biệt là các môn thi (tổ hợp môn thi xét tuyển đại học, cao đẳng) và những nội dung có liên quan làm cơ sở để nghiên cứu, lựa chọn đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển vào học trong các trường quân đội theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng.

Số lượt xem : 428