Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614660073

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='44.192.112.123'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('44.192.112.123',1614663673,'/tai-nguyen/tu-lieu-bai-giang/tai-lieu-boi-duong-thuong-xuyen','vn','2021-03-02 06:41:13',1)

Tư liệu bài giảng - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Hướng dẫn làm đồng hồ đếm giây trong PowerPoint 2007

TẠO ĐỒNG HỒ ĐẾM GIÂY TRONG POWERPOINT Sử dụng trong các trò chơi củng cố kiến thức hoặc rung chuông vàng Bước 1: Ngay tại bài Powerpoint mà chúng ta muốn thiết lập đồng hồ, chúng ta vào phần Insert, nhấn Shape và chọn...

Báo cáo HĐNGLL

                           

Th45-Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Th44-Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh

Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học

Th43-Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học

Th42-Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa

Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

Th40-Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Th39Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Th38-Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Th37-Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Th35-Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Th34-Công tác chủ nhiệm lớp

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Th33-Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

Th32-Dạy học phân hóa ở tiểu học

Dạy học phân hóa ở tiểu học

Th31-Tổ chức dạy học cả ngày

Tổ chức dạy học cả ngày

Th30-Hướng dấn, áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Hướng dấn, áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Th29-Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Th28-Kiểm tra, đánh giá các môn học

Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số kết hợp với nhận xét

Th27-Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét

Th26-Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá

Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Th25-Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Th24-Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Th23-Mạng Iternet

Mạng Iternet-Tìm kiếm và khai thác thông tin

Th22-Sử dụng phần mềm giáo dục

Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

Th21-Phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

Th20-Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

TH19-Tự làm đồ dùng dạy học

Tự làm đồ dùng dạy học

Th18-Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Th17-Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học