Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614660881

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='44.192.112.123'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('44.192.112.123',1614664481,'/tai-nguyen/giao-an-day-hoc','vn','2021-03-02 06:54:41',1)

Giáo án dạy học - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Giáo án dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tham gia Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2018

Thực hiện công văn số 2396/SGDĐT-VP  ngày 04 tháng 9 năm 2018 về việc gửi tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2018, Phòng GD&ĐT thông báo các trường...

Bài ôn tập tuần 1 năm học 2020-2021

    File 1: Bài ôn tập File 2: Bài tiếng Anh

Bài ôn tập tuần 1 năm học 2020-2021

    File 1: Bài ôn tập File 2: Bài tiếng Anh

Bài ôn tập tuần 1 năm học 2020-2021

    File1: Bài ôn tập File 2: Bài tiếng Anh * Lưu ý: Phụ huynh cho các em làm mỗi ngày 1 đề Toán và 1 đề Tiếng Việt.

Bài ôn tập tuần 1 năm học 2020-2021

    File 1: Bài ôn tập  File 2: Tiếng anh