Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614946641

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.235.108.188'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.235.108.188',1614950241,'/lich-cong-tac','vn','2021-03-05 14:17:21',1)

Lịch công tác - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Học tập là một việc suốt đời ''

Năm 2021

Cập nhật lúc : 08:35 04/02/2021  

Tuần 8 năm 2021
Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/02/2021)

- Học tuần 24

- Chào cờ: Tổ chức tiết kể chuyện bằng tiếng Anh cho khối lớp 4, 5 (GV Tiếng Anh phụ trách)

Thứ Ba
(23/02/2021)

Các lớp nộp danh sách HS dự thi Ngày Hội “Em tập viết đúng, viết đẹp”  Khối 1,2,3, mỗi lớp 3 em dự thi; Khối 4, 5 mỗi lớp 5 em dự thi.

Thứ Tư
(24/02/2021)

- Từ 24-28/02: Tham gia thi đấu môn điền kinh cấp TP (Thầy Dương phụ trách).

- Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá HS (mô đun 2, 3) trong môn TNXH cho CBQL và GV dạy lớp 1 (KH riêng)

Thứ Năm
(25/02/2021)

- 22 – 26/2: Dự chuyên đề tổ; Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra sổ dự giờ, vở BDTX tổ 2, 3; Kiểm tra nề nếp lớp, hoạt động dạy học, công tác bán trú; KSCL học sinh khối 1,2,3,4,5.

- Tiếp tục tham gia thi Giải thể thao cấp TP môn Điền kinh, Cầu lông (thầy Dương phụ trách)

Thứ Sáu
(26/02/2021)

- Nộp KH phát triển GD năm 2021-2022 (HT)

- Các tổ nộp báo cáo KSCL về PHT

Thứ Bảy
(27/02/2021)

- Tham gia ghi hình “Trạng nguyên nhí” vòng 2 do VTV3 tổ chức (Theo KH)

- Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá HS (mô đun 2, 3) trong môn Toán cho CBQL và GV dạy lớp 1 (KH riêng)

Chủ Nhật
(28/02/2021)