Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1563905631

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.162.151.77'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.162.151.77',1563909231,'/lich-cong-tac','vn','2019-07-23 21:13:51',1)

Lịch công tác - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Năm 2019

Cập nhật lúc : 15:16 12/05/2019  

Tuần 22 năm 2019
Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(27/05/2019)

- Từ 27-29/5: Hoàn thành học bạ (GVCN+GVBM)

- Vệ sinh bán trú+Bàn gia tài sản (Cô Diệu, Cô M.thảo)

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2019

- Nộp danh sách học sinh HTCTTH (2 bản cho phòng GD - Cô Thúy Hoa)

- Nộp báo cáo thống kê cuối năm học (Văn Thư)

Thứ Ba
(28/05/2019)

- Nộp quỹ phòng chống thiên tai

Thứ Tư
(29/05/2019)

- Từ ngày 29-31/5: Hoàn thành các báo cáo, biểu mẫu thống kê, ký học bạ (Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng)

Thứ Năm
(30/05/2019)

- Công đoàn tổ chức 1/6

Thứ Sáu
(31/05/2019)

- Dự lễ tuyên dương-Khen thưởng hs giỏi năm học 2018-2019 (dự kiến)

Thứ Bảy
(01/06/2019)
Chủ Nhật
(02/06/2019)