Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1593928886

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='35.168.111.204'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('35.168.111.204',1593932486,'/lich-cong-tac','vn','2020-07-05 09:01:26',1)

Lịch công tác - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:32 11/06/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

- Chào cờ tổng kết hội thi “ Mắt khỏe sáng tương lai” (cô Hoa phụ trách)

- Kiểm tra sổ dự giờ khối 1,2

- Kiểm tra bán trú

Thứ Ba
(30/06/2020)

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ.

Thứ Tư
(01/07/2020)
Thứ Năm
(02/07/2020)
Thứ Sáu
(03/07/2020)
Thứ Bảy
(04/07/2020)
Chủ Nhật
(05/07/2020)