Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614440602

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614444202,'/hoat-dong-day-va-hoc/sinh-hoat-chuy-ecirc-n-m-ocirc-n-th-aacute-ng-11.htm','vn','2021-02-27 17:43:22',1)

Sinh hoạt chuyên môn tháng 11: Chuyên đề dạy học môn Toán, Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lục cho HS - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 02:56 05/12/2020  

Sinh hoạt chuyên môn tháng 11: Chuyên đề dạy học môn Toán, Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lục cho HS

CHUYÊN ĐỀ TOÁN, TIẾNG VIỆT THỨ BẢY 28/11/2020 

Nhằm thực hiện kế hoạch năm học về công tác bồi dưỡng GV, giới thiệu đến GV các phương pháp dạy học tích cực, phát triển năng lực của HS, thứ bảy ngày 28/11/2020, nhà trường đã tổ chức chuyên đề dạy học môn Toán, Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lục cho HS. Tiết chuyên đề do tổ CM khối 4, khối 5 xây dựng và phân công cho các cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Châu, Phan Thị Diễm Hương thực hiện. Sau tiết dạy, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã tiến hành góp ý, thảo luận, thống nhất những phương pháp, hình thức dạy học áp dụng hiệu quả nhất, phát huy tính tích cực của HS đối với bộ môn Toán, Tiếng Việt và các môn học khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 33