Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614439926

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614443526,'/hoat-dong-day-va-hoc/rung-chu-ocirc-ng-v-agrave-ng-lop-3.htm','vn','2021-02-27 17:32:06',1)

Rung chuông vàng lớp 3 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 08:18 02/12/2020  

Rung chuông vàng lớp 3


Một số hình ảnh tổ chức hoạt động rung chuông vàng của khối lớp 3

 

Số lượt xem : 20