Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614665225

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='44.192.112.123'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('44.192.112.123',1614668825,'/hoat-dong-day-va-hoc/chuyen-de-thao-giang/chuy-ecirc-n-de-to-chuc-hoat-dong-ngo-agrave-i-gio-l-ecirc-n-lop-v-agravechuy-ecirc-n-de-day-hoc-m-ocirc-n-tnxh-bang-phuong-ph-aacute-p-b-agrave-n-tay-nan-bot.htm','vn','2021-03-02 08:07:06',1)

Chuyên đề Tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp và Chuyên đề dạy học môn TNXH bằng phương pháp bàn tay nặn bột - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Chuyên đề-Thao giảng

Cập nhật lúc : 16:27 16/03/2019  

Chuyên đề Tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp và Chuyên đề dạy học môn TNXH bằng phương pháp bàn tay nặn bột

Sáng nay ngày 16 tháng 3 năm 2019 tại Trường TH Trần Nhân Tông Cơ sở 1 đã Triển khai Chuyên đề Tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp và Chuyên đề dạy học môn TNXH bằng phương pháp bàn tay nặn bột.

Sáng nay ngày 16 tháng 3 năm 2019 tại Trường TH Trần Nhân Tông Cơ sở 1 đã Triển khai Chuyên đề Tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp và Chuyên đề dạy học môn TNXH bằng phương pháp bàn tay nặn bột.

Hai chuyên đề này được thực hiện bởi hai giáo viên trẻ, năng động, nhiệt huyết. 

Chuyên đề Tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp dành cho học sinh khối lớp 2. Buổi học diễn ra sôi nổi, tinh thần học tập của các em thật sự hào hứng.

 

 

 

 

Chuyên đề dạy học môn Tự Nhiên Xã Hội bằng phương pháp bàn tay nặn bột. Giáo viên đã phát huy được tính tích cực của học sinh, tạo hứng thú đối với môn học ở học sinh.Sau hai chuyên đề là báo cáo về tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Số lượt xem : 35