Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614442809

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614446409,'/hoat-dong-day-va-hoc/chuy-ecirc-n-de-tieng-viet-lop-1-theo-chuong-tr-igrave-nh-gdpt-moi.htm','vn','2021-02-27 18:20:09',1)

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 03:00 05/12/2020  

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI


CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI 

Nhằm tiếp tục quá triệt các văn bản của các cấp về đổi mới chương trình sách giáo khoa GDPT mới đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhà trường; nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBQL, giáo viên, đặc biệt GV dạy lớp 1 theo CT GDPT mới; Thứ Bảy ngày 07/11/2020, nhà trường đã tổ chức chuyên đề dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 CTGDPT 2018. Tiết chuyên đề do tổ CM khối 1 xây dựng và phân công cho các cô giáo Võ Thị Hồng Việt, Trần Thị Hương thực hiện. Sau tiết dạy, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã tiến hành góp ý, thảo luận, thống nhất những phương pháp, hình thức dạy học áp dụng hiệu quả nhất, nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dựng các phương phapsl hình thức dạy học. Đồng thời chia sẻ, trao đổi một số khó khăn với GV lớp 1 khi thực hiện chương trình GDPT mới 2018.

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 17