Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1614439856

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='3.236.175.108'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('3.236.175.108',1614443456,'/gioi-thieu/to-van-phong/','vn','2021-02-27 17:30:56',1)

Tổ văn phòng - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 10:20 14/09/2019  

Tổ văn phòng

Trần Thị Thu Dịu-Kế toán

Nguyễn Thị Phương Thúy-Y tế

Nguyễn Văn Quý-Bảo vệ

Nguyễn Thị Nga-Tạp vụ

Số lượt xem : 2796

Các tin khác
Tổ văn phòng 2015-2016