Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1593925351

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='35.168.111.204'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('35.168.111.204',1593928951,'/gioi-thieu/to-5-bo-mon','vn','2020-07-05 08:02:31',1)

Tổ 4, 5 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Tổ 4, 5

Cập nhật lúc : 22:30 03/11/2015  

Tổ 5+Bộ môn

Ngô Thị Thu Thảo-TTCM-GVCN lớp 5/2

Hồ Thị Thanh Dung-GVCN lớp 5/1

Đinh Thị Pháp-GVCN lớp 5/3

Phan Thị Diễm Hương-Lớp 5/4

Phan Thị Lộc-GVVH

Ngô Hoàng Giao Châu-GVBM tiếng anh

Nguyễn Thị Ngọc Hương-GVBM tiếng anh

Huỳnh Bá Thanh-GVMB thể dục

Ngô Thị Như Ánh-GVBM âm nhạc

Kiều Thị Thu Oanh-GVBM tin học

Nguyễn Thị Thu Lan-GVBM thể dục

Hồ Ngọc Phượng-GVBM mỹ thuật

Số lượt xem : 5741