Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

delete from tblonline where iTime<1597243704

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select cIp from tblonline where cIp='54.160.19.155'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

insert into tblonline(cIp,iTime,cUrlEnd,cLanguage,dTimeBegin,iCountPage) values('54.160.19.155',1597247304,'/','vn','2020-08-12 17:48:24',1)

Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Hoạt động cộng đồng

Phụ huynh sợ đại diện phụ huynhPhụ huynh sợ đại diện phụ huynh

Thay vì là một tổ chức để bảo vệ quyền lợi, chia sẻ, làm cầu nối giữa phụ huynh với nhà trường thì nay, với những gì diễn ra, ban đại diện cha mẹ học ...

Nghiên cứu khoa học

Bước giậm đà chắc chắnBước giậm đà chắc chắn

Vừa qua, trường THCS – THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công Hội nghị học sinh nghiên cứu khoa học lần thứ 4. Năm đội thi ưu tú và xuất sắc nhất đã ...

Thư viện ảnh

 • 21

 • 13

 • img 5867

 • 17

 • 1

 • img 5743

 • 1

 • 12

 • 23

 • 11

 • 13

 • img 5260

 • 24

 • img 5859

 • 14

 • 53

 • img 5850

 • 25

 • 42

 • 15

 • khai giang1

 • 32

 • img 5829

 • img 5811

 • 26

 • 16

 • 22

 • 18

 • img 5788

 • img 5887

 • 19

 • 12

 • 20

 • img 5881